Disclaimer

a a a

 

Standardní obchodní podmínky internetové stránky HG

 

Internetová stránka společnosti HG a všechny texty, dokumenty, obrázky a zvuk na ní uvedené v tom nejširším smyslu slova jsou chráněné autorským zákonem. Jakákoliv další distribuce, publikace či jejich přenos jsou možné pouze na základě písemného souhlasu. Společnost HG vylučuje odpovědnost za jakoukoliv škodu – přímou, nepřímou či následnou – která může vyplynout z používání této internetové stránky nebo jejího obsahu. Společnost HG udržuje a zabezpečuje tuto internetovou stránku a její obsah. Neposkytuje však žádnou záruku na to, že se na ní nevyskytnou technické chyby. Společnost HG nemůže zaručit ani to, že používání této internetové stránky a jejího obsahu vás ochrání před tzv. viry a/nebo jinými škodlivými aplikacemi. V tomto směru musíte přijmout vaše vlastní preventivní opatření.